Regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning - 201112009 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning
Utgivningsår:2011
Omfång:157 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112009
Serie:Propositioner nr. 2011/12:9
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Ny integrationspolitik 2013

Regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2011:16.
Aviserar presentationen av en samlad strategi för integrationspolitiken i samband med budgetpropositionen för 2013. Med anledning av Riksrevisionens rapport avser regeringen i nuläget:

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att precisera arbetet med bedömning av legitimation för hälso- och sjukvårdsperosnal som utbildats utanför EU/EES
Se över frågan om krav på uppehålls- och arbetstillstånd i samband med bedömning av utländska högskoleutbildningar
Se över hur den målgruppsanpassade svenskundervisningen bäst kan utformas samt länsstyrelsernas roll i sammanhanget
Fortsätta satsa långsiktigt på kompletterande högskoleutbildningar för nuvarande yrkesgrupper.
 
  © 2017 Jure AB