Ds 2011:32 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation - 9789138236277 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:32 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
   
 
Titel:Ds 2011:32 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
Utgivningsår:2011
Omfång:146 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236277
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:32
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Säkerhetskontroll av alla steg i organkedjan

Med anledning av ett nytt EU-direktiv (2010/53/EU) föreslås en ny lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.
Den eller de vårdgivare som ansvarar för tillvaratagandet resp. transplantationen av organ ska enligt lagen utan dröjsmål anmäla misstänkta och allvarliga händelser eller biverkningar till varandra.
Vårdgivarna blir också skyldiga att anmäla sådana fall till Socialstyrelsen, som i sin tur ska föra ett register över de aktuella vårdgivarna.

 
  © 2017 Jure AB