Regeringens skrivelse 2011/12:16 ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet - 201112016 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:16 ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:16 ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet
Utgivningsår:2011
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112016
Serie:Propositioner nr. 2011/12:16
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Genom skrivelsen informeras riksdagen om en rekommendation om hiv/aids och arbetslivet, som antagits i juni 2010 av Internationella arbetskonferensen.

Utdrag ur skrivelsen
"Den nuvarande svenska nationella politiken på hiv/aids-området ligger väl i linje med rekommendationens förslag till åtgärder. Rekommendationen kan tjäna som inspiration för arbetet i Sverige med att skapa opinion och utveckla det förebyggande arbetet ifråga om hiv/aids i arbetslivet.

Rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet föranleder enligt regeringens mening inte några åtgärder i Sverige."
 
  © 2017 Jure AB