Regeringens skrivelse 2011/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten - 201112020 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten
Utgivningsår:2011
Omfång:155 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112020
Serie:Propositioner nr. 2011/12:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen ger regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten - hur har det blivit och vad har det kostat? (RiR
2011:22). Regeringen redovisar också vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB