SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet - 9789138236345 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
– Bilaga 4. Internationella aktörer på narkotikaområdet. Bilaga 5. FN:s narkotikakonventioner
   
 
Titel:SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet – Bilaga 4. Internationella aktörer på narkotikaområdet. Bilaga 5. FN:s narkotikakonventioner
Anmärkning:Bilaga 4 och 5. Bilagor till betänkande från Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
Utgivningsår:2011
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236345
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:66
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

En uppslagsbok för alla som vill orientera sig om internationellt samarbete på narkotikaområdet på olika nivåer: global, europeisk, nordisk och i Östersjöregionen. Dessutom redovisas en innehållsanalys av de tre internationella narkotikakonventionerna.
 
  © 2017 Jure AB