Utsökningsrätt av Gregow Torkel - 9789139016045 - Jure bokhandel

 

 
 
Utsökningsrätt
   
 
Författare:Gregow Torkel
Titel:Utsökningsrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:452 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016045
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 118
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Utsökningsbalken och andra författningar på utsökningsrättens område har ändrats i åtskilliga hänseenden sedan förra upplagan av detta arbete utkom år 1996. De tidigare lokala och senare regionala kronofogdemyndigheterna har vidare ersatts av en enda myndighet, den rikstäckande och fristående Kronofogdemyndigheten. Ett stort antal nya rättsfall har tillkommit.

I den nya upplagan har allt nytt material beaktats. Innehållet i boken har även i övrigt granskats på nytt och gjorts mera lättillgängligt, bl.a. genom kortare stycken och fler underrubriker. Framställningen är inte enbart beskrivande utan diskuterar också flera kontroversiella frågor.

Boken vänder sig, förutom till befattningshavare vid Kronofogdemyndigheten, till advokater och domstolar samt myndigheter och andra som behöver tillgång till en systematisk och ingående framställning av utsökningsrätten. Boken är också avsedd att kunna användas i undervisningen.
 
  © 2017 Jure AB