SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg - 9789138236611 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg
   
 
Titel:SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg
Anmärkning:Betänkande av Utredningen om förorening från fartyg
Utgivningsår:2011
Omfång:323 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236611
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande av Utredningen om förorening från fartyg
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:82
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att se över lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg i syfte att göra lagen mer systematisk, effektiv, användarvänlig och lättare att överblicka.

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ersätts med en ny lag med samma namn. Den nya lagen disponeras på ett tydligare sätt än i dag genom att bland annat de grundläggande förbuden mot utsläpp av skadliga ämnen från fartyg förs till lagen. Dessutom föreslås ett antal ändringar i sak, i första hand för att anpassa regelverket till den internationella regleringen på området.
 
  © 2017 Jure AB