Prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet - 201112050 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet
   
 
Titel:Prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet
Utgivningsår:2011
Omfång:215 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att bestämmelserna för gymnasiesärskolan i stora delar anpassas till bestämmelserna för den reformerade gymnasieskolan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012. Huvuddelen av bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013.
 
  © 2017 Jure AB