Prop. 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift - 201112043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
   
 
Titel:Prop. 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
Utgivningsår:2011
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Riksdagen föreslås godkänna protokollet om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. I propositionen föreslår regeringen dessutom att man slopar bestämmelsen om att vägavgift endast återbetalas med ett belopp motsvarande återstående hela månader av den tidsperiod för vilken avgiften har betalats. I stället föreslås att vägavgiften återbetalas med ett belopp motsvarande avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats. Nuvarande begränsning att endast årliga avgifter kan återbetalas föreslås också bli slopad.

Ändringarna föreslås träda ikraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB