Regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 - 201112039 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112039
Serie:Propositioner nr. 2011/12:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2010 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.
 
  © 2017 Jure AB