Prop. 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning - 201112046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
   
 
Titel:Prop. 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
Utgivningsår:2011
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:46
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning ska upphöra att gälla vid utgången av september 2012. Lagen syftar till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Numera tillgodoses detta bättre genom annan, mer ändamålsenlig reglering. Det behövs därför inte längre någon särreglering av den tillfälliga försäljningen.
 
  © 2017 Jure AB