SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor - 9789138236598 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor
   
 
Titel:SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer
Utgivningsår:2011
Omfång:248 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236598
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:81
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Generaldirektörer 55 + måste jobba några år till!

Föreslår bl.a. att inkomstgarantin för statliga myndighetschefer ska gälla först vid 61 års ålder. I dagsläget ligger gränsen vid 55 års ålder. Framhåller att regeringen samtidigt måste bli bättre på att tillvarata avgångna chefers kompetens.
Tar också upp frågor om anställningsform och längd på anställningen, som i dag är sex år med rätt till avgångsvederlag. Här föreslås inga större förändringar utöver höjningen av åldersgränsen för pensionering. Däremot efterlyses en bättre kommunikation mellan regeringen som arbetsgivare och den anställda myndighetschefen.
Föreslår även bl.a. att regeringen ska offentliggöra lediga anställningar som landshövding.
 
  © 2017 Jure AB