Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) - 9789138236604 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)
   
 
Titel:Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utgivningsår:2011
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236604
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår ändringar av radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att även tv-sändningar och sökbar text-tv per tråd (kabel-TV och ip-tv-sändningar) ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Föreslår också att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. I övriga tv-sändningar ska detta vara tillåtet endast om det finns synnerliga skäl.
Slutligen föreslås förtydligande av vissa begrepp i radio- och tv-lagen samt slopande av vissa regler om tillståndsgivning.
 
  © 2017 Jure AB