Regeringens skrivelse 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - 201112048 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2012
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112048
Serie:Propositioner nr. 2011/12:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB