Regeringens skrivelse 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan - 201112057 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Utgivningsår:2012
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112057
Serie:Propositioner nr. 2011/12:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Rättvisa betyg i grundskolan med stödmaterial och ämnesprov!

Innehåller regeringens bedömningar om åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport »Lika betyg, lika kunskap?» (RiR 2011:23).
Pekar på de åtgärder som redan genomförts som kommer att ge bättre förutsättningar för en likvärdig betygsättning: ny skollag, nya läroplaner med kunskapskrav, nationella prov i fler ämnen och årskurser, ny betygsskala, kravet att endast legitimerade lärare får sätta betyg m.m.
Aviserar nya åtgärder, t.ex. när det gäller former för rättning av nationella prov.
Riksrevisionen rekommenderar bl.a. att Skolverket utnyttjar sitt mandat genom bättre uppföljning av hur lärare och rektorer använder stödmaterialet.
 
  © 2017 Jure AB