SOU 2011:86 Bättre miljö - 9789138236758 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:86 Bättre miljö
– minskade utsläpp
   
 
Titel:SOU 2011:86 Bättre miljö – minskade utsläpp
Anmärkning:Betänkande från Industriutsläppsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:578 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236758
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Industriutsläppsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:86
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010, det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED, ska kunna genomföras i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB