Prop. 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan - 201112054 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
   
 
Titel:Prop. 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
Utgivningsår:2012
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:54
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Sedan Lagen om exploateringssamverkan kom till har domstolarna bara tillämpat den några få gånger. Domstolarna har, vad man vet, inte tillämpat den sedan 1996. Lagen kommer sannolikt inte heller att tillämpas framöver. Den fyller därför inte någon funktion. Att upphäva lagen är ett steg i regeringens regelförenklingsarbete inom plan- och byggområdet. Någon ny alternativ lag behövs inte, bedömer regeringen.
 
  © 2017 Jure AB