Prop. 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare - 201112062 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare
   
 
Titel:Prop. 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare
Utgivningsår:2012
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att ett bemyndigande införs i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon med innebörden att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av elmätare även i andra situationer än där föreskrifterna krävs för att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller är befogade från konsumentsynpunkt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB