Lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. av Zanderin Lars, Johansson Thomas - 9789147097418 - Jure bokhandel

 

 
 
Lag om arbetslöshetsförsäkring m.m.
– en introduktion för professionsutbildningar
   
 
Författare:Zanderin Lars , Johansson Thomas
Titel:Lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. – en introduktion för professionsutbildningar
Utgivningsår:2011
Omfång:130 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147097418
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Den här boken introducerar ett område – arbetslöshet – som kan betraktas ur många synvinklar. Här ligger fokus på de olika regelsystem som är styrande för arbetslöshetspolitiken.

Lagarna om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassornas verksamhet behandlas samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Författarna tar även upp Arbetslöshetskassornas samorganisation och ger exempel på olika arbetslöshetskassor. Avslutningsvis presenteras de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt kommunernas möjligheter till åtgärder för arbetslösa kommunmedborgare.

Lagtexterna förklaras med konkreta exempel och varje kapitel avslutas med sammanfattande instuderingsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB