Prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare - 201112069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
   
 
Titel:Prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
Utgivningsår:2012
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:69
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås ändringar i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter i svensk rätt så att även förare som är egenföretagare omfattas av direktivets bestämmelser. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB