SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - 9789138236895 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
– långsiktig säkerhet, haverier och global utblick
   
 
Titel:SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick
Anmärkning:Kärnavfallsrådet
Utgivningsår:2012
Omfång:104 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236895
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärnavfallsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:7
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Efter Fukushima-Dai...

Årets rapport från Kärnavfallsrådet tar bl.a. upp den diskussion som följt på kärnkraftsolyckan i Japan i mars 2011.
Rapporten består av två delar:

Härifrån till evigheten
Belyser Svensk kärnbränslehanterings ansökan, med fokus på det långa tidsperspektivet och säkerhetsanalysens funktioner.

Internationell utblick
Behandlar framför allt kärnkraftsolyckan i Fukushima, men ger också internationella perspektiv på slutförvarsfrågan. Belyser olika länders slutförvarsprogram och det nya kärnavfallsdirektivet 2011/70/EURATOM.
 
  © 2017 Jure AB