SKV Författningar om socialavgifter m.m. 2012 - 9789186525682 - Jure bokhandel

 

 
 
SKV Författningar om socialavgifter m.m. 2012
   
 
Titel:SKV Författningar om socialavgifter m.m. 2012
Anmärkning:SKV 406 utg. 14. Hette tidigare "SKV Författningar om skattebetalning". Beräknas utkomma i slutet av mars år 2012. skattebetalningslagen sbl RSV:s RSVs
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:473 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525682
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 406 utg. 14
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Denna författningssamling om socialavgifter m.m. har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret 2012. Intagna författningar återges i regel i deras lydelse per den 1 januari 2012. Tidigare hade publikationen titeln "Författningar om skattebetalning".

Övergångsbestämmelser finns intagna efter respektive lag. Hänvisning till dessa har gjorts i slutet på berörd paragraf. I en del fall har övergångsbestämmelsen i sin helhet eller till den del den berör paragrafen tagits in direkt i anslutning till paragrafen. Hänvisning till senaste lydelse av en ändrad paragraf har gjorts under paragrafen. Författningarna om skattebetalning enligt bl.a. skattebetalningslagen, 1997:483, har upphävts och reglerna härom finns numera i skatteförfarandelagen, 2011:1244, som återges i en egen författningssamling (SKV 616). Se länk till höger.

Hette tidigare "Författningar om skattebetalning".
 
  © 2017 Jure AB