Prop. 2011/12:113 Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete - 201112113 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:113 Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete
   
 
Titel:Prop. 2011/12:113 Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete
Utgivningsår:2012
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 14 december 2011, att riksdagen återinför begreppet normalt förekommande arbete.

Regeringen föreslår att bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2012.

 
  © 2017 Jure AB