Strategisk offentlig upphandling av Braic David, Josephson Magnus, Stavenow Christoffer, Wenström Eva - 9789172234680 - Jure bokhandel

 

 
 
Strategisk offentlig upphandling
   
 
Författare:Braic David , Josephson Magnus , Stavenow Christoffer , Wenström Eva
Titel:Strategisk offentlig upphandling
Utgivningsår:2012
Omfång:134 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234680
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Strategiska mål kan uppnås genom offentlig upphandling. Det är något som är självklart för många idag. Men kraven på att arbeta strategiskt kan bli alltför tunga, om verksamheten inte är organiserad för det, särskilt för mindre upphandlande myndigheter med få resurser. För vissa kan det strategiska arbetet innebära ett nytt synsätt, för andra att hela verksamheten måste förändras. Det är därför av stor vikt att upphandlingsfrågor diskuteras i ledningsgrupper, så att det finns mandat att förändra verksamheten.

Den här boken visar hur du kan arbeta strategiskt för att lyckas med den förändringen; hur du kan gå från förvaltning till verksamhetsutveckling. Boken tar bland annat upp frågor om hur verksamheten bör vara organiserad, hur förändringen bör förankras och kommuniceras samt hur du skapar rätt strategiska och operativa förutsättningar i varje enskild upphandling.

Varje kapitel avslutas med ett praktiskt exempel från Växjö kommun, där upphandlingsenheten gått från att vara en förvaltande enhet till att bli en strategisk inköpsorganisation, direkt underställd kommunledningen. Här finns mycket inspiration och tips om hur du själv kan gå vidare för att lyfta den offentliga upphandlingen.
 
  © 2017 Jure AB