Prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande - 201112092 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande
   
 
Titel:Prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande
Utgivningsår:2012
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:92
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

propositionen föreslås en sammanslagning av det statligt finansierade export- och investeringsfrämjande som utförs av Sveriges exportråd (Exportrådet) och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (InvestSweden).

Regeringen bedömer att export- och investeringsfrämjandet kan effektiviseras i en gemensam organisation, och det statliga stödet för näringslivets internationalisering därmed stärkas. Regeringens förslag innebär att uppgiften att bedriva statligt finansierat investeringsfrämjande förs över till Sveriges exportråd och att Myndigheten för utländska investeringar i Sverige avvecklas. Det förutsätter ändringar i avtalet om Sveriges exportråd mellan regeringen och näringslivet, representerat av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Den nya organisationen föreslås i avtalet få namnet Sveriges export- och investeringsråd.

Vidare anser regeringen att det inte längre finns behov av att i lag ange Sveriges exportråds möjligheter att leda och planera exportfrämjande verksamhet i utrikesrepresentationen, varför bestämmelsen om detta i 1 § lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m. föreslås upphöra att gälla. Motsvarande ändring görs i avtalet om Sveriges exportråd. Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB