Regeringens skrivelse 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011 - 201112090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112090
Serie:Propositioner nr. 2011/12:90
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2011 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB