Gymnasieskola 2011 - 9789138325803 - Jure bokhandel

 

 
 
Gymnasieskola 2011
   
 
Titel:Gymnasieskola 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:279 sid.
Förlag:Skolverket
ISBN:9789138325803
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Vad ligger bakom den reformerade gymnasieskolan 2011?

Den första delen av materialet kommenterar övergripande gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) under följande rubriker:

Gymnasieskolan har ett brett syfte
En kort tillbakablick
Dokument som styr gymnasieskolan
De nationella programmen
Introduktionsprogrammen
Programstrukturen
Gymnasiearbetet
Ämnesplanens struktur
Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt kommentarer till dessa.

Boken vänder sig i första hand till lärare, men även till studie- och yrkesvägledare, skolledare och andra befattningshavare inom skolan. Syftet är att ge en god förståelse av de överväganden som ligger bakom gymnasiereformen.

Samtidigt med boken publiceras tre tilläggsdokument. Dessa innehåller kommentarer till strukturen och uppbyggnaden av engelska, moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande, samhällskunskap, historia, naturkunskap och matematik.
På Skolverkets webbplats finns även kommentarer till ämnesplanerna från hösten 2011.En ny läroplan för gymnasieskolan är planerad, preliminär utgivning i januari 2012. Beställ här:

I augusti fick gymnasieskolorna ett kostnadsfritt utskick med Gymnasieskola 2011, genom Skolverkets försorg. Under september/oktober sändes exemplar till studievägledare och syokonsulenter i grundskolan.
 
  © 2017 Jure AB