SOU 2012:19 Nationella patent på engelska? - 9789138237083 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:19 Nationella patent på engelska?
   
 
Titel:SOU 2012:19 Nationella patent på engelska?
Anmärkning:Betänkande av Patentspråksutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237083
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patentspråksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:19
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Patentkrav på både engelska och svenska!

Föreslår att nationella patentansökningar i Sverige ska kunna behandlas helt på engelska. Detsamma gäller internationella patent som fullföljts i Sverige.
Den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs patentkraven, ska dock alltjämt översättas till svenska.
Båda språkversionerna ska ingå i patentskriften. Den engelska versionen ska ha rättslig verkan, medan den svenska översättningen enbart har en informativ funktion.Särskild utredare: Cecilia Renfors

 
  © 2017 Jure AB