SOU 2012:11 Snabbare betalningar - 9789138236949 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:11 Snabbare betalningar
   
 
Titel:SOU 2012:11 Snabbare betalningar
Anmärkning:Utredningen om snabbare betalningar
Utgivningsår:2012
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236949
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om snabbare betalningar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:11
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Långa betalningstider försämrar företagens likviditet och lönsamhet. Detta kan i förlängningen få negativa effekter för samhällsekonomin. Små och medelstora företag anses värst drabbade. Inom EU har betalningsförseningar vid handelstransaktioner länge ansetts utgöra ett hot mot en väl fungerande inre marknad. År 2000 antogs direktivet (2000/35/EG) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet genomfördes i svensk rätt år 2002. Efter en utvärdering antogs i februari 2011 en omarbetad version av direktivet (2011/7/EU).

2011 års direktiv innehåller regler till skydd för borgenärer vid kommersiella handelstransaktioner, bland annat angående betalningsperiodens längd, dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Direktivet ska vara genomfört senast den 16 mars 2013.

Utredningens huvuduppdrag har varit att föreslå hur 2011 års direktiv ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har även haft möjlighet att föreslå andra åtgärder än dem som följer av direktivet, i syfte att mildra effekterna av sena betalningar och att främja snabbare betalningar. I uppdraget har ingått att göra en översyn av storleken på den ersättning som en borgenär har rätt till vid olika typer av indrivningsåtgärder, bland annat betalningspåminnelse och inkassokrav.
 
  © 2017 Jure AB