SKV Handledning för punktskatter 2012 - 9789186525606 - Jure bokhandel

 

 
 
SKV Handledning för punktskatter 2012
   
 
Titel:SKV Handledning för punktskatter 2012
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:616 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525606
Serie:SKV Publikationer nr. 504 utg.15
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser om punktskatter. Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2012.
Hänvisningar görs till Skatteverkets föreskrifter och övriga ställningstaganden, till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna samt till förhandsbesked från Skatterättsnämnden och EU-domstolens domar.
 
  © 2017 Jure AB