HFD 2011- Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2011 - 9789138325872 - Jure bokhandel

 

 
 
HFD 2011- Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2011
– samt register 2007-2011
   
 
Titel:HFD 2011- Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2011 – samt register 2007-2011
Utgivningsår:2012
Omfång:867 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138325872
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister för åren 2007-2011.
 
  © 2017 Jure AB