Rättegången vid internationella brottmålsdomstolar av Lundqvist Ulf - 9789198039207 - Jure bokhandel

 

 
 
Rättegången vid internationella brottmålsdomstolar
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Rättegången vid internationella brottmålsdomstolar
Utgivningsår:2012
Omfång:300 sid.
Förlag:Bokbyrån HB
ISBN:9789198039207
Ämnesord:Processrätt , Internationell rätt

Pris: 444 SEK exkl. moms

 

Boken presenterar de sex internationella brottmålsdomstolarna där ett antal frågor av straff- och processrättsligt slag undersöks i skenet av rättspraxis. Bl.a. uppmärksammas vilka brott som faller under domstolarnas jurisdiktion, individuellt straffansvar, tillåtligheten av åberopad bevisning, bevisbörda och beviskrav, bevisvärdering, plea agreements, överklagande av dom, resning, påföljdsfrågor, försvarets rättigheter, m.m. Vidare berörs frågan om kommersiell verksamhet i konfliktområden och dom eller påföljd efter olaga rättegång som ett brott mot internationell rätt.

Ulf Lundqvist är docent i processrätt och har tidigare varit verksam som rådgivare i Kosovo och vid Jugoslavientribunalen i Haag. Han är författare till flera böcker inom processrätten och har erfarenhet av domstolsarbete i Sverige och undervisning vid universitet.
 
  © 2017 Jure AB