Ds 2012:32 Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler - 9789138237878 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:32 Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler
   
 
Titel:Ds 2012:32 Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler
Utgivningsår:2012
Omfång:61 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237878
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:32
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

FN:s brottmålstribunaler i Haag avvecklas!

Brottmålstribunalerna för forna Jugoslavien och för Rwanda ska stegvis avvecklas och ersättas av en gemensam internationell avvecklingsmekanism. Föreslår därför att de särskilda regler som gäller för Sveriges rättsliga samarbete med tribunalerna också ska gälla i förhållande till avvecklingsmekanismen.
I lagen som reglerar samarbetet med tribunalerna och avvecklingsmekanismen föreslås vidare en bestämmelse om att svenska domstolar och åklagare får söka rättslig hjälp i brottmål från dessa internationella organ. Motsvarande förtydligande föreslås i lagen om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.
Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall kompletteras så att den även omfattar avvecklingsmekanismen och till den anknutna personer.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2013. 
  © 2017 Jure AB