Säker vård av Lindh Marion, Sahlqvist Lena - 9789127130937 - Jure bokhandel

 

 
 
Säker vård
– Att förebygga felbehandlingar inom vård och omsorg
   
 
Författare:Lindh Marion , Sahlqvist Lena
Titel:Säker vård – Att förebygga felbehandlingar inom vård och omsorg
Utgivningsår:2012
Omfång:336 sid.
Förlag:Natur och Kultur
ISBN:9789127130937
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar, utan också arbetsplatskultur, teknologi, ledarskap och beteendevetenskap. Författarna ger exempel på konkreta metoder för att upptäcka risker, hur man förebygger skador och hur man analyserar varför en skada inträffat. Även lagstiftningen belyses, liksom hur ansvarsfrågan ska hanteras när en skada är skedd.

Boken riktar sig till studerande på sjuksköterske- och läkarutbildningarna samt andra utbildningar inom hälso- och sjukvård. Samtidigt är den lika relevant för alla yrkesverksamma inom vård och omsorg som vill tillägna sig grundläggande kunskaper om säker vård.

Författarna vann Natur & Kulturs manustävling för kurslitteratur till sjuksköterskeprogrammet, som utlystes för att hedra Svensk sjuksköterskeförenings hundraårsjubileum 2010.
 
  © 2017 Jure AB