Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för år 2013 - 201213001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för år 2013
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för år 2013 – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2012
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 1225 SEK exkl. moms

 

Den 20 september 2012 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2013 (prop. 2012/13:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m.

- Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-12
- Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013
- Bilaga 2 Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens politik - så redovisas de i budgetpropositionen
- Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser
- Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män
- Bilaga 5 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013
- Bilaga 6 Effektivare ränteavdragsbegränsningar
- Bilaga 7 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller
- Bilaga 8 Sänkt skatt för pensionärer
- Bilaga 9 Minnesgåvor
- Utgiftsområde 1: Rikets styrelse
- Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning
- Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution
- Utgiftsområde 4: Rättsväsendet
- Utgiftsområde 5: Internationell samverkan
- Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap
- Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd
- Utgiftsområde 8: Migration
- Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg
- Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
- Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom
- Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn
- Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget
- Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet
- Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv
- Utgiftsområde 15: Studiestöd
- Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
- Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
- Utgiftsområde 19: Regional tillväxt
- Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
- Utgiftsområde 21: Energi
- Utgiftsområde 22: Kommunikationer
- Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel
- Utgiftsområde 24: Näringsliv
- Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner
- Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.
- Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen
 
  © 2017 Jure AB