Prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - 201112179 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2012
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112179
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:179
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förslaget syftar till att förbättra Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjlighet att få uppgifter om utländska förhållanden på strategisk nivå avseende bland annat internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Förslaget innebär att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB