Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med djursmittor - 9789138238158 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med djursmittor
   
 
Titel:Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med djursmittor
Utgivningsår:2012
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238158
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att det i epizootilagen (1999:657) respektive zoonoslagen (1999:658) införs en bestämmelse om rätt för staten att inträda i en ersättningsmottagares rätt till skadestånd om staten betalat ersättning för kostnader eller förluster som också varit ersättningsgilla på skadeståndsrättslig grund (s.k. regressrätt).

Dessutom föreslås att en bestämmelse om rätt för staten att återkräva för högt utbetalda belopp införs i zoonosförordningen (1999:660). Därtill föreslås vissa justeringar i reglerna om ersättning i epizooti- och zoonoslagstiftningen.

 
  © 2017 Jure AB