Hyresgästs skadeståndsansvar av Wängberg Hans-Åke, Munukka Jori , Baheru Haymanot - 9789172234925 - Jure bokhandel

 

 
 
Hyresgästs skadeståndsansvar
   
 
Författare:Wängberg Hans-Åke , Munukka Jori , Baheru Haymanot
Titel:Hyresgästs skadeståndsansvar
Utgivningsår:2012
Omfång:179 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234925
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 17
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Skadeståndsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law, Hyresrättsliga diskussionsklubben och Fastighetsägarna Stockholm anordnade den 17 oktober 2011 ett seminarium om Högsta domstolens avgörande NJA 2011 s. 454, det s.k. Diskmaskinsmålet. I domen befanns en hyresgäst efter en fri culpabedömning vara skadeståndsansvarig för att ha underlåtit att stänga vattentillförseln till diskmaskinen med vredet på köksblandaren. Syftet med seminariet var att i en bred krets diskutera den uppmärksammade domens innebörd och dess praktiska konsekvenser för hyresgäster och hyresvärdar. I denna sjuttonde volym av skriftserien återfinns artiklar skrivna i anslutning till avgörandet och seminariet samt redigerade referat av diskussionerna vid seminariet.


Innehåll:

Hyresgästens vårdansvar för lägenheten
Av Bob Nilsson Hjorth

Skadeståndsansvar i hyresförhållanden - en annalys i ljuset av NJA 2011 s. 454
Av Erika P. Björkdahl

NJA 2011 s. 454 - en konsumenträttslig analys
Av Haymanot Baheru

NJA 2011 s. 454 (Diskmaskinsfallet) ur ett skadestånds- och försäkringsperspektiv
Av Jessika van der Sluijs

Skadeståndsansvar för lägenheten: Komplexa ansvarsmönster
Av Jori Munukka

Culpabegreppet - teoretisk bas och praktisk tillämpning
Av Håkan Andersson


Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I skriftserien presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

 
  © 2017 Jure AB