Prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen - 201213028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen
Utgivningsår:2012
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:28
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en förlängning av övergångsperioden för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det föreslås även att det ska göras en rättelse av en felaktig hänvisning i samma lag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB