Prop 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp - 201213014 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp
   
 
Titel:Prop 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp
Utgivningsår:2012
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:14
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB