Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - 9789138238240 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
   
 
Titel:Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
Anmärkning:Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU
Utgivningsår:2012
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238240
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:47
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Unionens trafikanter kontrolleras och informeras!

Föreslår ändringar i svensk lagstiftning för att genomföra EU:s CBE-direktiv om informationsutbyte vid trafikbrott som t.ex. fortkörning och rattfylleri.
EU-staterna kan redan i dag söka i varandras fordonsregister genom det s.k. Prümrådsbeslutet om gränsöverskridande polissamarbete för att stoppa organiserad brottslighet. I motsats till Prümrådsbeslutet innehåller dock CBE-direktivet en särskild regel om att ett informationsbrev ska skickas till den person som misstänks för brott mot trafikreglerna i de enskilda EU-staterna.

 
  © 2017 Jure AB