Ds 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet - 9789138238288 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
   
 
Titel:Ds 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Utgivningsår:2012
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238288
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslårs att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd.

Syftet med sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.

 
  © 2017 Jure AB