Ds 2012:50 Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring - 9789138238318 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:50 Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
   
 
Titel:Ds 2012:50 Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Utgivningsår:2012
Omfång:86 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238318
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:50
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG.

Syftet med direktivet är att säkerställa att modersmjölksersättning används på rätt sätt, på basis av riktig information och genom tillbörlig marknadsföring.
 
  © 2017 Jure AB