Prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) - 201213041 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
   
 
Titel:Prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Utgivningsår:2012
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:41
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringens proposition förutser en fortsatt reduktion av den svenska militära insatsen under 2013 med 100 man.

Under inledningen av 2013 kommer den svenska militära insatsen på plats i Afghanistan att utgöras av ca 400 personer. Sommaren 2013 avses den svenska militära insatsen ha minskat till ca 300 personer på plats i Afghanistan. Därtill tillkommer - liksom tidigare - den svenska helikopterenheten, samt särskild personal för avveckling av baser och hemtransport av materiel.

I propositionen beskrivs även det omfattande och ökande civila stöd Sverige ger till Afghanistan, samt den övergång som skett under 2012 till civil ledning av de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan. Gemensamt för hela insatsen är stödet till afghansk institutions- och kapacitetsuppbyggnad. Samsyn, samordning och vid behov, nära samverkan, ska prägla den samlade svenska insatsen.

Regeringen lägger fram propositionen efter överläggningar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.
 
  © 2017 Jure AB