Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet - 9789138238219 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet
   
 
Titel:Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet
Utgivningsår:2012
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238219
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Byte av kön inget hinder för att skaffa biologiska barn!

Föreslår en lagändring som innebär att kravet på sterilisering och upphävande av fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet tas bort.

 
  © 2017 Jure AB