SOU 2012:79 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna - 9789138238394 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:79 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
   
 
Titel:SOU 2012:79 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Anmärkning:Betänkande av 2011-års utredning om finansmarknadsstatistiken
Utgivningsår:2012
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238394
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2011-års utredning om finansmarknadsstatistiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:79
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har bestått av två delar. Den första delen av uppdraget var en översyn av finansmarknadsstatistiken och vilket ansvar Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån (SCB) har i detta avseende enligt författningsreglering och avtal. I uppdraget ingick att analysera hur uppgifterna till statistiken samlas in och hur de överförs mellan myndigheterna, samt att föreslå en ordning för att på ett effektivt sätt tillgodose de behov som finns av att producera statistik och tillgodose Riksbankens och Finansinspektionens behov av uppgifter för sin övervakning och tillsyn.

Den andra delen av uppdraget har varit att analysera om det finns skäl att flytta ansvaret för den officiella statistiken för finansmarknaden från Finansinspektionen till SCB.

 
  © 2017 Jure AB