Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel - 9789138238554 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
   
 
Titel:Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Utgivningsår:2012
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238554
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:56
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att EU:s direktiv 2012/26/EU vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel införs i svensk rätt.
Ändringarna införs i läkemedelslagen (1992:859) och lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Föreslår även bestämmelser i läkemedelslagen om att den som har fått ett läkemedel godkänt ska meddela Läkemedelsverket om orsaken till att försäljningen av ett humanläkemedel upphör tillfälligt eller permanent i Sverige.

 
  © 2017 Jure AB