SOU 2012:84 Näringsförbud - 9789138238493 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:84 Näringsförbud
– tillsyn och effektivitet
   
 
Titel:SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om vissa frågor om näringsförbud
Utgivningsår:2012
Omfång:289 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238493
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:84
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft regeringens uppdrag att se över vissa frågor som rör lagen (1986:436) om näringsförbud. Syftet med översynen är enligt utredningsdirektiven att stärka och modernisera vissa delar av lagstiftningen.

I uppdraget har också ingått att utreda hur effektiviteten vid tillsynen över näringsförbud kan förbättras.

Särskild utredare: Sten Andersson


 
  © 2017 Jure AB