Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete - 9789138238653 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete
– En ny åtgärd vid djupa kriser
   
 
Titel:Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete – En ny åtgärd vid djupa kriser
Utgivningsår:2013
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238653
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:59
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Kortad arbetstid med statligt stöd - men bara i synnerligen djupa kristider!

Korttidsarbete innebär en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de anställda där både arbetstid och lön tillfälligt minskar. Åtgärden kan bli aktuell i stället för varsel och uppsägningar i kristider och vid lågkonjunktur.
Föreslår att staten subventionerar en tredjedel av kostnaderna för korttidsarbetet, men endast vid synnerligen djupa kriser eller lågkonjunkturer. En annan förutsättning är att EU-kommissionen godkänner stödet.
Förslaget gäller alla anställda och omfattar alla arbetsgivare utom de som har en huvudsakligen offentligt finansierad verksamhet.

 
  © 2017 Jure AB