Prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB - 201213046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB
   
 
Titel:Prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB
Utgivningsår:2012
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen beslutar om en låneram i Riksgäldskontoret för SAS AB till ett belopp om högst 749 miljoner kronor. Låneramen är avsedd att utgöra en del av en ny kreditfacilitet för bolaget. SAS AB ska betala en marknadsmässig avgift för kreditfaciliteten och en marknadsmässig ränta för den kredit som eventuellt tas i anspråk. Förslaget innebär att bolaget ges nödvändig tillgång till en likviditetsreserv för sin fortsatta verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB